2022. augusztus 10., szerda
Térkép kereső
Hírek
Események
< >
Dokumentumok
Támogatóink

Dokumentumok > Rendeletek > Dudar

Rendelet a luxusadóról

Rendelet a luxusadóról

 


Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testülete
 
7/2006. (03. 20.) rendelete
 
a luxusadóról
 
 
Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a luxusadóról szóló 2005. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Latv.) 11. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
 
 
A lakóingatlan-fajták forgalmi értékei
 
 
1. § A Képviselő-testület a lakóingatlan-fajták típusingatlanonkénti átlagértékeit a 2006. és 2007. adóévekre vonatkozóan a következők szerint állapítja meg (ezer Ft/m2-ben):
 
         
 
Egylakásos lakóépületben lévő lakás
 
Lakás többlakásos épületben, egyéb épületben
 
 
Üdülő
 
 
170
 
 
130
 
 
140
 
 
 
Záró rendelkezések
 
 
2. § (1) E rendelet a kihírdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2006. január 1-jétől kell alkalmazni.
 
 
(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Latv., a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szabályait kell alkalmazni.
 
 
Simon Mihály                                                          Szafner József
 
  polgármester                                                              körjegyző
 
 
 
A rendelet kihirdetve:
 
Dudar, 2006. év március hó 21. nap
 
 
                                                                   Szafner József
 
                                                                          körjegyző
 
 


vissza a lap tetejére     vissza     aktuális