2023. május 30., kedd
Térkép kereső
Hírek
Események
< >
Dokumentumok
Támogatóink

Dokumentumok > Rendeletek > Zirc

Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2006. év előtt hozott rendeletei

 


2006 előtti rendeletek
 
 
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületénekének az állattartásról szóló 26/2001.(IX. 25.) ÖK. számú rendeletének, valamint az azt módosító 37/2001. (XII. 10.) , 19/2004.(IV.26.), 31/2004.(IX.21.), 24/2005.(X11.) és a 35/2005.(XII.13.) rendeleteinek egységes szerkezetben
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületénekÉNEK 9/1997.(V.6.) ÖK., 9/2000.(IV.1.) ÖK., 23/2001.(IX.25.) ÖK. és a 34/2005.(XII.13.)rendeletekkel módosított Zirc Város Díszpolgára cím, valamint Pro Urbe Emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 19/1993.(XII.13.) ÖK. Rendelete egységes szerkezetben
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületénekének 20/2001.(VI.29.), a 15/2002.(VII.2.), a 13/2003.(IV.15.), a 31/2003.(VI.30.) , a 46/2003.(XI.24.)ÖK. ,a 27/2004. (VI.21.), 1/2005.(I.18.) és a 27/2005.(IX.26.) rendeletekkel módosított 23/2000.(X.15.) ÖK. rendelete a távhőszolgáltatás legmagasabb díjairól egységes szerkezetben
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületénekének 3/2004.(I.26.) ÖK., a 40/2004.(XII.14.) és a 30/2005.(XII.13.) rendeletekkel módosított 49/2003. (XII.09.) ÖK. rendelete a helyi adókról egységes szerkezetben
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületénekének a 24/2002.(XII.31.), 45/2003.(XII.09.), 11/2004.(III.01.),38/2004.(XII.14.) és a 32/2005.(XII.13.) rendeletekkel módosított 39/2001.(XII.31.) ÖK. rendelete a menetrend szerinti helyijáratú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól egységes szerkezetben
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületénekének a 2/1996.(III.14.), 4/1997.(III.), 3/1998.(II.26.), 4/1999.(III.1.), 5/2000.(III.28.), 5/2001.(II.15.), 30/2001.(X.30.), a 32/2002.(XII.31.), a 35/2003.(IX.01.) ,a 54/2003.(XII.29.) ÖK. rendeletekkel, 43/2004.(XII.20.) és a 37/2005.(XII.19.) rendeletekkel módosított 3/1995.(III.14.) ÖK. rendelete a Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról egységes szerkezetben
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2001.(V.29.) ÖK., 18/2004.(IV.26.) , 36/2004.(X.25.),25/2005.(X.11.) és a 35/2005.(XII.13.)rendeletekkel módosított A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL szóló 8/2001. (III. 27.) ÖK. rendelete egységes szerkezetbenl
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületénekének 24/2004.(VI.8.), a 32/2004.(IX.21.) és a 38/2005.(XII.27.) rendeletekkel módosított 17/2004.(IV.26.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról egységes szerkezetben
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületénekének 29/2003.(VI.30.)ÖK. , 23/2005.(X.11.) és a 35/2005.(XII.13.)rendeletekkel módosított 22/ 2003. (VI.10.)ÖK. rendelete egyes képviselő-testületi hatáskörök átruházásáról egységes szerkezetben
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületénekének a 7/1994.(IV.18.) , a 12/1994.(IX.12.) ., a 27/1995.(XII.31.) , a 7/1998.(III.31.) , 11/2002.(VI.11.) , 22/2003.(VI.10.) , 27/2003.(VII.15.) ,9/2004.(III.01.) , 41/2004.(XII.14.) és a 28/2005.(XI.4.) rendeletekkel módosított 18/1993.(XII.13.) ÖK. rendelete A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. Törvény végrehajtásáról egységes szerkezetben
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületénekének a 3/1996.(III.1.), 16/1996.(XII.30.), 23/1997.(XII.30.), 18/1998.(XII.31.), 11/1999.(VI.1.), 22/1999.(XII.31.), 36/2000.(XII.28.), 42/2001.(XII.31.) , 25/2002.(XII.31.) , 44/2003.(XII.09.) ÖK., 16/2004.(IV.26.),37/2004.(XII.14.) és a 31/2005.(XII.13.)rendeletekkel módosított 7/1995.(III.1.) ÖK. rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és kezelésért fizetendő díjakról egységes szerkezetben
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületénekének 11/1995.(III.27.) ÖK. rendelettel, az 5/1996.(III.29.), az 5/1997.(II.26.) ÖK. rendelettel, a 6/1998.(III.31.) ÖK. rendelettel, a 8/1998.(IV.28.) ÖK. rendelettel, az 5/1999.(III.1.) ÖK. rendelettel, a 8/2000.(IV.1.) ÖK. rendelettel, a 16/2000.(VI.20.) ÖK. rendelettel, a 6/2001.(II.20.) ÖK. rendelettel, a 45/2001.(XII.31.) ÖK. rendelettel, a 3/2002.(II.2.) ÖK. rendelettel, a 31/2002.(XII.31.) ÖK. rendelettel , 53/2003.(XII.29.) ÖK. rendelettel , 35/2004.(IX.27.), 4/2005.(II.14.) és a 36/2005.(XII.19.) rendeletekkel módosított 6/1993.(III.22.) ÖK. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai megállapításának szabályairól egységes szerkezetben
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületénekének 1/2005.(II.13.) rendelete az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 3/2005.(II.14.) ÖK. Rendelet módosításáról
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületénekének a 20/2005.(VI.27.) rendelettel módosított 6/2005.(IV.5.) rendelete a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről egységes szerkezetben
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületéneke 3/2005. (II.14.) rendelete az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületénekének 9/2005.(IV.18.) rendelete az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 6/2004.(II.13.) ÖK. rendelet módosításáról
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületénekének 2/2005.(II.14.) rendelete az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 6/2004.(II.23.) ÖK. rendelet módosításáról
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületénekének 21/2005.(IX.5.) rendelete az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 3/2005.(II.14.) ÖK. rendelet módosításáról
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületénekének 11/2005.(IV.18.) rendelete az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 3/2005.(II.14.) ÖK. rendelet módosításáról
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületénekének 16/2005.(VI.30.) rendelete az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 3/2005.(II.14.) ÖK. rendelet módosításáról
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületénekének 17/2005.(VI.27.) rendelete az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 3/2005.(II.14.) ÖK. rendelet módosításáról
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületénekének 22/2005.(IX.26.) rendelete az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 3/2005.(II.14.) ÖK. rendelet módosításáról
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületénekének 7/2005.(III.21.) rendelete az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 3/2005.(II.14.) ÖK. rendelet módosításáról
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületénekének 29/2005.(X.24.) rendelete a Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának elektronikus ügyintézéséről
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületénekének a 7/1994.(IV.18.) , a 12/1994.(IX.12.) ., a 27/1995.(XII.31.) , a 7/1998.(III.31.) , 11/2002.(VI.11.) , 22/2003.(VI.10.) , 27/2003.(VII.15.) ,9/2004.(III.01.) , 41/2004.(XII.14.) és a 28/2005.(XI.4.) rendeletekkel módosított 18/1993.(XII.13.) ÖK. rendelete A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. Törvény végrehajtásáról egységes szerkezetben
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 10/2004.(III.01.) ÖK rendelettel módosított 22/2000. (X. 15.) ÖK. RENDELETE A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ 1998. ÉVI XVIII. TÖRVÉNY EGYES RENDELKEZÉSEINEK ZIRC VÁROS TERÜLETÉN TÖRTÉNŐ VÉGREHAJTÁSÁRÓL egységes szerkezetben
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének 24/2003. (VI.10.) ÉS A 42/2003.(XI.11.) ÖK. RENDELETEKKEL MÓDOSÍTOTT 15/2000. (IX. 1.) ÖK. RENDELETE A TEMETŐK HASZNÁLATÁNAK ÉS A TEMETKEZÉSI TEVÉKENYSÉGEK HELYI SZABÁLYAIRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületénekének 43/2003.(XI.11.) ÖK. rendelettel módosított 29/2000.(XI. 27.) ÖK rendelete a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és költségtérítéséről egységes szerkezetben
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületénekének a 25/2004.(VII.6.), 5/2005.(III.01.), 26/2005.(X.11.) és a 29/2005.(X.24.) rendeletekkel módosított 21/ 2004.(V.24.) rendelete Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületénekének a 8/2004.(III.01.) ÖK. és a 13/2005.(IV.18.)rendelettel módosított 10/2003. (IV.15.) ÖK. rendelete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásáról egységes szerkezetben
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületénekének 3/2004.(I.26.) ÖK. és a 40/2004.(XII.14.) rendeletekkel módosított 49/2003. (XII.09.) ÖK. rendelete a helyi adókról egységes szerkezetben
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületénekének a 20/2005.(VI.27.) rendelettel módosított 6/2005.(IV.5.) rendelete a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről egységes szerkezetben
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületénekének a 24/2002.(XII.31.), 45/2003.(XII.09.), 11/2004.(III.01.) és a 38/2004.(XII.14.) rendeletekkel módosított 39/2001.(XII.31.) ÖK. rendelete a menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól egységes szerkezetben
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületénekének az 52/2003.(XII.09.) ÖK. rendelettel módosított 1/2003.(II.11.) ÖK. rendelete Zirc, Rákóczi tér 3-9. szám és 1046/3 hrsz-ú ingatlanon álló épületek helyi építészeti és kulturális örökség helyi védelem alá helyezéséről egységes szerkezetben
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 20/2004.(IV.26.) rendelettel módosított 40/2003. (X.27.) ÖK. rendelete a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről egységes szerkezetben Rendelet megtekintése
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületénekének a 2/1996.(III.14.), 4/1997.(III.), 3/1998.(II.26.), 4/1999.(III.1.), 5/2000.(III.28.), 5/2001.(II.15.), 30/2001.(X.30.), a 32/2002.(XII.31.), a 35/2003.(IX.01.) ,a 54/2003.(XII.29.) ÖK. rendeletekkel és a 43/2004.(XII.20.) rendelettel módosított 3/1995.(III.14.) ÖK. rendelete a Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról egységes szerkezetben
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületénekének 56/2003.(XII.29.) ÖK. rendelettel módosított 1/2000. (I. 21.) ÖK. rendelete az iratkezelési szabályzatról egységes szerkezetben
 
Zirc Város önkormányzatának 47/2003.(Xii.09.)ÖK. számú rendelettel MÓDOSÍTOTT 1./2001. (I. 22.) ÖK. számú rendelete a helyi Közművelődésről EGYSÉGES SZERKEZETBEN
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2001.(V.29.) ÖK., 18/2004.(IV.26.) , 36/2004.(X.25.) és a 25/2005.(X.11.)rendeletekkel módosított A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL szóló 8/2001. (III. 27.) ÖK. rendelete egységes szerkezetben
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületénekének 24/2004.(VI.8.) és a 32/2004.(IX.21.) rendeletekkel módosított 17/2004.(IV.26.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról egységes szerkezetben
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületénekének a 37/2003.(IX.29.) ÖK. rendelettel módosított 32/2001. (XI. 13.) ÖK rendelete a Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról egységes szerkezetben
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületénekének 28/2005.(XI.8.) rendelete a lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló többször módosított 18/1993.(XII.13.) ÖK. rendelet módosításáról
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületénekének a 33/2004.(IX.21.) rendelettel módosított 12/2003 (IV. 15) ÖK. rendelete a Finnországi Nivala testvérvárossal 1998-ban kötött testvérvárosi szerződés megerősítéséről egységes szerkezetben
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületénekének 40/2001.(XII.31.) ÖK. rendelettel módosított a nyugdíjasok helyijáratú bérletjegyének támogatásáról szóló 9/2001.(III.27.) ÖK. rendelete egységes szerkezetben
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületénekének 2/2004.(II.10.) ÖK. rendelettel módosított 15/2003.(IV.28.) ÖK. rendelete Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról egységes szerkezetben
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületénekÉNEK a 14/2005.(V.3.) rendelettel módosított 30/2004. (IX.21.) rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL egységes szerkezetben
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületénekének 10/1997.(V.6.) ÖK., 6/1999.(III.31.) ÖK. , 44/2001.(XII.31.) ÖK., 16/2003.(V.13.) ÖK., 30/2003. (VI.30.) ÖK. valamint a 8/2005.(IV.18) rendeletekkel módosított az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/1994.(IV.18.) ÖK. rendelete egységes szerkezetben
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületénekének a 3/1996.(III.1.), 16/1996.(XII.30.), 23/1997.(XII.30.), 18/1998.(XII.31.), 11/1999.(VI.1.), 22/1999.(XII.31.), 36/2000.(XII.28.), 42/2001.(XII.31.) , 25/2002.(XII.31.) , 44/2003.(XII.09.) ÖK., 16/2004.(IV.26.) és a 37/2004.(XII.14.) rendeletekkel módosított 7/1995.(III.1.) ÖK. rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és kezelésért fizetendő díjakról egységes szerkezetben
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületénekének 38/2003.(IX.29.) ÖK. rendelettel módosított 31/2001.(XI. 13.) ÖK. rendelete a nyugállományú köztisztviselők részére szociális és kegyeleti támogatás céljára megállapított szociális keret biztosításáról egységes szerkezetben
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületénekÉNEK 18/2001.(VI.30.), 5/2002.(III.19.), 9/2003.(IV.15.) , 18/2003.(V.13.), 7/2004.(III.01.) ÖK. , 23/2004.(V.24.) és a 12/2005.(IV.18.) rendeletekkel módosított 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról egységes szerkezetben
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületénekének 5/2003.(II.28.) ÖK. rendelete Zirc város vezetékes gázellátása megvalósításához a leendő fogyasztók által történő hozzájárulásáról
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületénekének 13/2005. (IV.18.) rendelete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásáról szóló 10/2003. (IV.15.) ÖK. rendelet módosításáról
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületénekének 18/2005.(VII.12.) rendelete a felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás körzeteiről
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületéneke 25/2000.(X.17.) ÖK. rendelete a helyi adósságrendezésről, az önkormányzati biztos kirendeléséről
 
Zirc Város Képviselő-testületének 5/1991.(III.28.) számú rendelete a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületénekÉNEK 42/2004. (XII.14.) RENDELETE AZ IFJÚSÁGRÓL
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületénekének 14/2000.(V.30.) ÖK. rendelete az átmenetileg nehéz helyzetbe kerültek kölcsön támogatásáról
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületénekének 15/2005. (VI.14.) rendelete Zirc város környezetvédelméről
 
Zirc Város önkormányzatának 23/2003. (VI. 10.) ÖK. számú rendelete a város közszolgálatában álló szakmák és hivatások alkalmazottainak kitüntetéséről
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületénekének 6/2002. (III.19.) ÖK. rendelete Nyugdíjasok helyközi autóbusz bérletjegyének támogatásáról
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületénekének 10/2002.(VI.11.) ÖK. számú rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők anyagi érdekeltségéről
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületénekének 11/2003.(IV.15.) ÖK. rendelete Zirc, Rákóczi tér parkolási rendjéről
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületénekének 26/2003.(VII.15.) Ök. rendelete Zirc, Rákóczi tér általános helyi építészeti és kulturális örökség helyi védelem alá helyezéséről
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2005.(II.14.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai megállapításának szabályairól szóló többször módosított 6/1993.(III.22.) ÖK. rendelet ( továbbiakban : Rendelet ) módosításáról
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületénekének 26/ 2005.(X.11.) rendelete a Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2004. (V.24.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületénekének 5/ 2005.(III.01) rendelete a Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2004. (V.24.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületénekének 12/2005. (IV.18.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000.(V.30.)ÖK. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2005.(V.3.) rendelete a talajterhelési díjról szóló 30/2004.(IX.21.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületénekének 17/2000.(VI.26.) ÖK. rendelete Németországi Pohlheim testvérvárossal 1990-ben kötött testvérvárosi szerződés megerősítéséről
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületéneke 4/2002.(II.19.) ÖK. rendelete az United Games Nemzetközi Ifjúsági Fesztivál európai partnertelepülései berlini közös nyilatkozatának megerősítéséről
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületénekének 8/2005.(IV.05.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/1994.(IV.18.) ÖK. Rendeletének módosításáról
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületénekének 4/1994.(III.7.) ÖK. sz. rendelete a választási kampánnyal összefüggő egyes kérdésekről szóló 4/1989.(XII.28.) Tr. sz. rendelet módosításáról
 
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 19/2005.(VII.12.) rendelete Zirc város egyes ingatlanjait érintő változtatási tilalom elrendeléséről szóló 22/2004. (V.24.) rendelet hatályon kívül helyezéséről
 
Zirc Város Képviselő-testületének 1/1990.(XI.12.) Kt. számú rendelete városi címer alkotásáról
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületénekének 39/2003.(IX.29.) ÖK. rendelete Zirc, Városközpont parkolási rendjéről
 
Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületénekének 10/2005.(IV.18.) rendelete az Önkormányzat 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról
 

Ingyenes Acrobat Reader letöltése

A dokumentumok megjelenítéséhez az ingyenes Adobe Acrobat Reader program letöltését ajánljuk.


vissza a lap tetejére     vissza     archívum