2022. szeptember 30., péntek
Térkép kereső
Hírek
Események
< >
Dokumentumok
Támogatóink

ZKTT Tanács 2010. október 20-i ülése

Zirc Kistérség Többcélú Társulásának Tanácsa

2010. október 20-án (szerda) 9.00 órai kezdettel

alakuló ülést tart


Az ülés helye: Csesznek, Faluház, Vár út 42.


Javasolt napirendi pontok:

1.   Alakuló ülés megnyitása, a Társulás megalakulása (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Busz János, Korelnök

A határozat meghozatalához a Tanács egyhangú döntése szükséges.

 

2.   Szavazatszámláló Bizottság választása a Társulási Tanács tisztségviselőinek megválasztásához (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Busz János, Korelnök

A határozat meghozatalához a Tanács minősített többségű döntése szükséges.

 

3.   Zirc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács elnökének megválasztása (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Busz János, Korelnök

Az elnök megválasztásához a Tanács minősített többségű döntése szükséges.

 

4.   Zirc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács elnökhelyetteseinek megválasztása (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Társulási Tanács Elnöke

Az elnökhelyettesek megválasztásához a Tanács minősített többségű döntése szükséges.

 

5.   Zirc Kistérség Többcélú Társulása Pénzügyi Bizottsága tagjainak megválasztása (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Társulási Tanács Elnöke

A Bizottsági tagok megválasztásához a Tanács minősített többségű döntése szükséges.

 

6.   Zirc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 19. számú módosítása

Előadó: Némedi Lajos, a Munkaszervezet Vezetője

A határozat meghozatalához minősített többségű döntés szükséges.

 

7.   Zirc Kistérség Többcélú Társulása Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előadó: Némedi Lajos, a Munkaszervezet Vezetője

A határozat meghozatalához minősített többségű döntés szükséges.

8.   Részvétel „A támogató szolgáltatást, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátást, szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátást, alacsonyküszöbű szolgáltatást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és szociális foglalkoztatást működtető szolgáltatók tárgyi és személyi feltételeinek fejlesztésére” című pályázaton

Előadó: Koósné Stohl Ilona, a Szociális Szolgáltató Központ Vezetője

A határozat meghozatalához minősített többségű döntés szükséges.

 

9.   A Zirc Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi Belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

Előadó: Némedi Lajos, a Munkaszervezet Vezetője

A határozat meghozatalához minősített többségű döntés szükséges.

 

10.  A Munkaszervezet Vezető munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése

Előadó: Némedi Lajos, a Munkaszervezet Vezetője

A határozat meghozatalához minősített többségű döntés szükséges.

 

Kérem, hogy távolmaradását a Munkaszervezet Vezetőjének 2010. október19 -én 16:00 óráig bejelenteni szíveskedjék.

Zirc, 2010. október 19.

 

Köszönettel és üdvözlettel:

 

Némedi Lajos

Munkaszervezet Vezető