2022. szeptember 30., péntek
Térkép kereső
Hírek
Események
< >
Dokumentumok
Támogatóink

ZKTT Tanács 2010. november 24-i ülése

Zirc Kistérség Többcélú Társulásának Tanácsa

2010. november 24-én (szerda) 9.00 órai kezdettel

nyilvános ülést tart


Az ülés helye: Zirci Polgármesteri Hivatal nagyterme


Javasolt napirendi pontok:

  1. Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása 2010. évi költségvetése I-III. negyedévének teljesítéséről

Előadó: Kropf Miklós, a Társulási Tanács Elnöke

A határozat meghozatalához egyhangú döntés szükséges.

 

2.   Javaslat a Zirc Kistérség Többcélú Társulás 2010. évi költségvetéséről szóló 22/2010. (II.16.) ZKTT Tanács határozat módosítására

Előadó: Kropf Miklós, a Társulási Tanács Elnöke

A határozat meghozatalához egyhangú döntés szükséges.

 

3.   Javaslat Zirc Kistérség Többcélú Társulása, Társulási Megállapodásának 20. számú módosítására

Előadó: Kropf Miklós, a Társulási Tanács Elnöke

A határozat meghozatalához minősített többségű döntés szükséges.

 

4.   Javaslat a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Szervezeti és Működési Szabályzata módosítására

Előadó: Kropf Miklós, a Társulási Tanács Elnöke

A határozat meghozatalához minősített többségű döntés szükséges.

 

5.   Pályázat kiírása a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezet vezetői állás betöltésére

Előadó: Kropf Miklós, a Társulási Tanács Elnöke

A határozat meghozatalához minősített többségű döntés szükséges.

6.   Javaslat a Veszprém Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága támogatására

Előadó: Kropf Miklós, a Társulási Tanács Elnöke

A határozat meghozatalához minősített többségű döntés szükséges.

 

7.   Megállapodás a Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ által működtetett, működési engedéllyel rendelkező  védőnői szolgálat helyiségeinek használatára

Előadó: Koósné Sthol Ilona, a Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Vezetője

A határozat meghozatalához minősített többségű döntés szükséges.

 

8.   Tájékoztató Zirc Kistérség Központi Orvosi Ügyelete 2011. évi működésének várható költségeiről

Előadó: Kropf Miklós, a Társulási Tanács Elnöke

A határozat meghozatalához egyszerű többségű döntés szükséges.

9.   Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

Előadó: Kropf Miklós, a Társulási Tanács Elnöke

A határozat meghozatalához egyszerű többségű döntés szükséges.

 

  1. Vegyes ügyek

A.) Döntés a Bakonykarszt Zrt. Felügyelő Bizottságába delegált kistérségi képviselő személyéről (szóbeli előterjesztés)

            Előadó: Kropf Miklós, a Társulási Tanács Elnöke

 

Kérem, hogy távolmaradását a Munkaszervezet Vezetőjének 2010. november 23 -án 16:00 óráig bejelenteni szíveskedjenek.

A határozatképesség és a tárgyalandó napirendek fontossága miatt, kérem, hogy a Társulási Tanácsülésen megjelenni- esetleges akadályoztatása esetén a helyettesítésről gondoskodni- szíveskedjen.

Amennyiben az 1. és 2. napirendi pont elfogadásához szükséges egyhangú döntés a határozatképesség hiánya miatt nem születik meg, 2010. november 24 -én 11 órai kezdettel a Társulási Tanács rendkívüli ülését a Zirc Polgármesteri Hivatal nagytermében (Zirc, Március 15. tér 1.) ezennel összehívom.

 

Zirc, 2010. november 12.

 

 

Köszönettel és üdvözlettel:

 

                                                                                                          Kropf Miklós