2022. szeptember 30., péntek
Térkép kereső
Hírek
Események
< >
Dokumentumok
Támogatóink

ZKTT Tanács 2011. június 29-i ülése

Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa

2011. június 29-én (szerda) 09.00 órai kezdettel

nyilvános ülést tart.


Az ülés helye: Zirc Polgármesteri Hivatal nagyterme


Javasolt napirendi pontok:

 

 

1.                Zirc Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi költségvetésének módosítása

                      (előterjesztés)

Előadó: Kropf Miklós, a Társulási Tanács Elnöke

A határozat meghozatalához egyhangú döntés szükséges.

 

2.            Felhatalmazás az Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Zirc Kistérség Többcélú Társulása között létrejövő Támogatási Szerződés aláírására (előterjesztés)

Előadó: Kropf Miklós, a Társulási Tanács Elnöke

A határozat meghozatalához egyhangú döntés szükséges.

 

3.                Javaslat Zirc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 22. számú módosítására (előterjesztés)

Előadó: Kropf Miklós, a Társulási Tanács Elnöke

A határozat meghozatalához minősített többségű döntés szükséges.

 

4.           Javaslat a Zirc Kistérség Többcélú Társulásának Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására (előterjesztés)

Előadó: Kropf Miklós, a Társulási Tanács Elnöke

A határozat meghozatalához minősített többségű döntés szükséges.

 

5.                 Felhatalmazás bérmunka szerződés aláírására (előterjesztés)

Előadó: Koósné Stohl Ilona, a Szociális Szolgáltató Központ Intézményvezetője

A határozat meghozatalához minősített többségű döntés szükséges.

 

6.        Beszámoló a Társulás belső ellenőre által elvégzett munka, első féléves tapasztalatairól. (előterjesztés)

Előadó: Kiss Mária, Belső Ellenőr

A határozat meghozatalához egyszerű többségű döntés szükséges.

 

7.          Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 2011. év II. félévi munkatervének megállapítása (előterjesztés)

Előadó: Kropf Miklós, a Társulási Tanács Elnöke

A határozat meghozatalához egyszerű többségű döntés szükséges.

 

8.                Jelentés a lejárt idejű határozatokról (előterjesztés)

Előadó: Kropf Miklós, a Társulási Tanács Elnöke

A határozat meghozatalához egyszerű többségű döntés szükséges.

 

Kérem, hogy távolmaradását a Munkaszervezet Vezetőjének 2011. június 28. 16:00 óráig bejelenteni szíveskedjenek.

A határozatképesség és a tárgyalandó napirendek fontossága miatt, kérem, hogy a Társulási Tanácsülésen megjelenni -esetleges akadályoztatása esetén a helyettesítésről gondoskodni- szíveskedjen.

Amennyiben az 1. és 2. napirendi pont elfogadásához szükséges egyhangú döntés a határozatképesség hiánya miatt nem születik meg, 2011. június 29-én a 9.00 órai ülés napirendi pontjainak megtárgyalását követően, de legkorábban 10.00 órai kezdettel a Társulási Tanács rendkívüli ülését a Zirc Polgármesteri Hivatal nagytermében (Zirc, Március 15. tér 1.) ezennel összehívom.

 

Zirc, 2011. június 21.

 

                                                         Köszönettel és üdvözlettel:    

 

 

                                                                                                               Kropf Miklós