2022. szeptember 30., péntek
Térkép kereső
Hírek
Események
< >
Dokumentumok
Támogatóink

ZKTT Tanács 2011. szeptember 14-i ülése

Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa

2011. szeptember 14-én (szerda) 9.00 órai kezdettel

nyilvános ülést tart.


Az ülés helye: Zirci Polgármesteri Hivatal nagyterme


Javasolt napirendi pontok:


1.   Tájékoztató a Zirc Kistérség Többcélú Társulás 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

     Előadó: Kropf Miklós, a Társulási Tanács Elnöke

      A határozat meghozatalához egyszerű többségű döntés szükséges.

2.   Javaslat Zirc Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi költségvetéséről szóló 42/2011. (III.04) ZKTT Tanács határozat 3. módosítására

      Előadó: Kropf Miklós, a Társulási Tanács Elnöke

      A határozat meghozatalához egyhangú döntés szükséges.

3.  Javaslat a Zirc Kistérség Többcélú Társulásának Munkaszervezete Alapító Okiratának módosítására

      Előadó: Kropf Miklós, a Társulási Tanács Elnöke

      A határozat meghozatalához minősített többségű döntés szükséges.

4.  Pályázatok benyújtásához hozzájárulás kérése - Támogató Szolgálat és Közösségi Pszichiátriai ellátás három évre történő befogadására, állami támogatására és működtetésére

      Előadó: Kropf Miklós, a Társulási Tanács Elnöke

      A határozat meghozatalához minősített többségű döntés szükséges.

5.  Hozzájárulás kérése iskola-egészségügyi szolgálat szoftver beszerzésére

      Előadó: Koósné Stohl Ilona, a Szociális Szolgáltató Központ Vezetője

      A határozat meghozatalához minősített többségű döntés szükséges.

6.   Zirc Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézkedési Terve felülvizsgálata

      Előadó: Kropf Miklós, a Társulási Tanács Elnöke

      A határozat meghozatalához minősített többségű döntés szükséges.

7.   Felhatalmazás pályázati részvételre

      Előadó: Kropf Miklós, a Társulási Tanács Elnöke

      A határozat meghozatalához minősített többségű döntés szükséges.

8.   Felhatalmazás bérleti szerződés aláírására

      Előadó: Kropf Miklós, a Társulási Tanács Elnöke

      A határozat meghozatalához minősített többségű döntés szükséges.

9.   Zirc Kistérségi Közkincs Kerekasztal tevékenységi beszámolója a 2010. szeptember 01. - 2011. május 15. időszakról

      Előadó: Kropf Miklós, a Társulási Tanács Elnöke

      A határozat meghozatalához minősített többségű döntés szükséges.

10.  Tájékoztató normatív támogatások alakulásáról a 2011. I. félévi létszámok függvényében

      Előadó: Koósné Stohl Ilona, a Szociális Szolgáltató Központ Vezetője

      A határozat meghozatalához minősített többségű döntés szükséges.

11.  Jelentés a lejárt idejű határozatokról (2011.06.01 - 2011.08.31)

       Előadó: Kropf Miklós, a Társulási Tanács Elnöke

      A határozat meghozatalához egyszerű többségű döntés szükséges.

12. Vegyes ügyek

A)   Tájékoztató belső ellenőrzési feladatellátásra vonatkozó megbízás kapcsán

      Előadó: Kropf Miklós, a Társulási Tanács Elnöke

      A határozat meghozatalához egyszerű többségű döntés szükséges.

B)  Tájékoztató kistérségi környezetvédelmi program készítésének lehetőségéről

      Előadó: Kropf Miklós, a Társulási Tanács Elnöke

      A határozat meghozatalához egyszerű többségű döntés szükséges.

C) Tájékoztató a Zirci Kistérség aktuális bűnügyi helyzetéről és az új "Közbiztonsági Háló" programról (szóbeli előterjesztés)

      Előadó: Hajba Zsolt, Rendőrőrs Parancsnok

      A határozat meghozatalához egyszerű többségű döntés szükséges.

D)  Tájékoztató Zirc Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott intézmények informatikai eszközeinek fenntartási lehetőségeiről (szóbeli előterjesztés)

      Előadó: Kropf Miklós, a Társulási Tanács Elnöke

      A határozat meghozatalához egyszerű többségű döntés szükséges.


Kérem, hogy távolmaradását a Munkaszervezet Vezetőjének 2011. szeptember 13. 16:00 óráig bejelenteni szíveskedjenek.

A határozatképesség és a tárgyalandó napirendek fontossága miatt, kérem, hogy a Társulási Tanácsülésen megjelenni -esetleges akadályoztatása esetén a helyettesítésről gondoskodni- szíveskedjen.

Amennyiben a 2. napirendi pont elfogadásához szükséges egyhangú döntés a határozatképesség hiánya miatt nem születik meg, 2011. szeptember 14-én a 9.00 órai ülés napirendi pontjainak megtárgyalását követően, de legkorábban 10.30 órai kezdettel a Társulási Tanács rendkívüli ülését a Zirc Polgármesteri Hivatal nagytermében (Zirc, Március 15. tér 1.) ezennel összehívom.

 

Zirc, 2011. augusztus 29.


 

                                                         Köszönettel és üdvözlettel:   

 

 

                                                                                                               Kropf Miklós