2021. január 16., szombat
Térkép kereső
Hírek
Események
< >
Dokumentumok
Támogatóink

ZKTT Tanács 2013. február 20-i nyilvános ülése


Zirc Kistérség Többcélú Társulásának Tanácsa

2013. február 20-án 9.00 órai kezdettel

nyilvános ülést tart


Az ülés helye: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal nagytermeJavasolt napirendi pontok:

 

1.  Javaslat Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 2013. év I. félévi munkatervének megállapítására

Előadó: Ottó Péter, a Társulási Tanács Elnöke

A határozat meghozatalához minősített többségű döntés szükséges.

2. Javaslat Zirc Kistérség Többcélú Társulása 2012. évi költségvetéséről szóló 17/2012.(II. 08.) ZKTT. Tanács határozat 6. sz. módosítására

Előadó: Ottó Péter, a Társulási Tanács Elnöke

A határozat meghozatalához egyhangú döntés szükséges.

3.   Javaslat a Zirc Kistérség Többcélú Társulása 2013. évi költségvetésére

Előadó: Ottó Péter, a Társulási Tanács Elnöke

A határozat meghozatalához egyhangú döntés szükséges.

4.   Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Intézményvezetői pályázat elbírálása

Előadó: Ottó Péter, a Társulási Tanács Elnöke

A határozat meghozatalához minősített többségű döntés szükséges.

5.    Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ intézményi térítési díjainak meghatározása

Előadó: Ottó Péter, a Társulási Tanács Elnöke

A határozat meghozatalához minősített többségű döntés szükséges.

6.  Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

Előadó: Ottó Péter, a Társulási Tanács Elnöke

A határozat meghozatalához egyszerű többségű döntés szükséges.

7.   Vegyes ügyek

Előadó: Ottó Péter, a Társulási Tanács Elnöke

 

Kérem, hogy távolmaradását a Társulási Tanács Elnökének 2013. február 19-én 16:00 óráig bejelenteni szíveskedjenek.

A határozatképesség és a tárgyalandó napirendek fontossága miatt, kérem, hogy a Társulási Tanácsülésen megjelenni -esetleges akadályoztatása esetén a helyettesítésről gondoskodni- szíveskedjen.

Amennyiben a 2. és 3. napirendi pontok elfogadásához szükséges egyhangú döntés a határozatképesség hiánya miatt nem születik meg, 2013. február 20-án, a 09.00 órai ülés napirendi pontjainak megtárgyalását követően, de legkorábban 10.00 órai kezdettel a Társulási Tanács rendkívüli ülését a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében (Zirc, Március 15. tér 1.) ezennel összehívom.

Zirc, 2013. február 12.

                                                      

                              Köszönettel és üdvözlettel:

                                                                     Ottó Péter sk.


Csatolt dokumentumok