2021. január 16., szombat
Térkép kereső
Hírek
Események
< >
Dokumentumok
Támogatóink

ZKTT ülés 2013. április 24.


Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa

2013. április 24-én (szerda) 9.00 órától

nyilvános ülést tart


Az ülés helye: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal nagytermeNapirend előtti felszólalás:

 

-   Tájékoztató a polgármesterek helyi erőforrásokról történő, a helyi védelmi bizottság elnöke részére teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségéről (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Kanavosz Dimitrisz alezredes, a Helyi Védelmi Bizottság elnökhelyettese

 

-    Tájékoztató a Zirci Kistérség Közbiztonsági helyzetéről

Előadó: Hajba Zsolt, Rendőrőrs Parancsnok


 

Javasolt napirendi pontok:

 

1. Zirc Kistérség Többcélú Társulása 2012. évi költségvetésének végrehajtása (előterjesztés)

Előadó: Ottó Péter, a Társulási Tanács Elnöke

A határozat meghozatalához egyhangú döntés szükséges.

2.  A Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői állás betöltésével kapcsolatos döntések meghozatala (előterjesztés)

Előadó: Ottó Péter, a Társulási Tanács Elnöke

A határozat meghozatalához minősített többségű döntés szükséges.

3.    Javaslat a 2012. évi belső ellenőrzésről készített jelentés elfogadásáról (előterjesztés)

Előadó: Ottó Péter, a Társulási Tanács Elnöke

A határozat meghozatalához minősített többségű döntés szükséges.

4.  Javaslat a Zirc Kistérség Többcélú Társulása, Társulási Megállapodásának 27. számú módosításának jóváhagyására (előterjesztés)

Előadó: Ottó Péter, a Társulási Tanács Elnöke

A határozat meghozatalához minősített többségű döntés szükséges.

5.   Javaslat a Zirc Kistérség Többcélú Társulása, Társulási Megállapodásának módosítására a jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében (előterjesztés)

Előadó: Ottó Péter, a Társulási Tanács Elnöke

A határozat meghozatalához minősített többségű döntés szükséges.

6.   Beszámoló a Központi Orvosi Ügyelet 2012. évi működési tapasztalatairól (előterjesztés)

Előadó: Ottó Péter, a Társulási Tanács Elnöke

A határozat meghozatalához minősített többségű döntés szükséges.

7.   Beszámoló a Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ 2012. évi tevékenységéről (előterjesztés)

Előadó: Nagyné Fáró Katalin, a Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Megbízott Vezetője

A határozat meghozatalához minősített többségű döntés szükséges.

8.    Beszámoló a 2012. évi Zirc kistérségi mozgókönyvtári feladatellátásról (előterjesztés)

Előadó: Ottó Péter, a Társulási Tanács Elnöke

A határozat meghozatalához minősített többségű döntés szükséges.

9. Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ intézményi térítési díjainak meghatározásáról szóló Zirc Kistérség Többcélú Társulás Tanácsának 17/2013 .(II. 20.) határozatának felülvizsgálata (előterjesztés)

Előadó: Ottó Péter, a Társulási Tanács Elnöke

A határozat meghozatalához minősített többségű döntés szükséges.

10.  Zirc Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetési koncepciója (előterjesztés)

Előadó: Ottó Péter, a Társulási Tanács Elnöke

A határozat meghozatalához egyszerű többségű döntés szükséges.

11.  Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (előterjesztés)

Előadó: Ottó Péter, a Társulási Tanács Elnöke

A határozat meghozatalához egyszerű többségű döntés szükséges.

12.     Vegyes ügyek:

A)    Pénzügyi Bizottsági tag megválasztása (előterjesztés)

 Előadó: Ottó Péter, a Társulási Tanács Elnöke

 A határozat meghozatalához minősített többségű döntés szükséges.

B) Felhatalmazás kérése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére történő eszközátadási megállapodással kapcsolatos döntés meghozatalához (előterjesztés)

       Előadó: Ottó Péter, a Társulási Tanács Elnöke

       A határozat meghozatalához minősített többségű döntés szükséges.

 

Kérem, hogy távolmaradását a Társulási Tanács Elnökének 2013. április 23-án 16:00 óráig bejelenteni szíveskedjenek.

A határozatképesség és a tárgyalandó napirendek fontossága miatt, kérem, hogy a Társulási Tanácsülésen megjelenni -esetleges akadályoztatása esetén a helyettesítésről gondoskodni- szíveskedjen.

Amennyiben az 1. napirendi pont elfogadásához szükséges egyhangú döntés a határozatképesség hiánya miatt nem születik meg, 2013. április 24-én, a 09.00 órai ülés napirendi pontjainak megtárgyalását követően, de legkorábban 10.00 órai kezdettel a Társulási Tanács rendkívüli ülését a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében (Zirc, Március 15. tér 1.) ezennel összehívom.

 

Zirc, 2013. április 17.

 

              Köszönettel és üdvözlettel:

 

                                                      Ottó Péter

Csatolt dokumentumok