2021. január 16., szombat
Térkép kereső
Hírek
Események
< >
Dokumentumok
Támogatóink

ZKTT ülés 2013. június 25.


Zirc Kistérség Többcélú Társulásának Tanácsa

2013. június 25-én (kedd) 14.00 órai kezdettel

nyilvános ülést tart


Az ülés helye: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal nagyterme


Napirend előtti felszólalás:

Az önkormányzati adósságrendezés bizonyságleveleinek ünnepélyes átadása

Előadó: dr. Kovács Zoltán, Kormánymegbízott, Országgyűlési képviselő

Javasolt napirendi pontok:

1. Javaslat Zirci Járás Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata elfogadására (előterjesztés)

Előadó: Ottó Péter, a Társulási Tanács Elnöke

A határozat meghozatalához minősített többségű döntés szükséges.

2.    Javaslat Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítására (előterjesztés)

Előadó: Nagyné Fáró Katalin, Mb. Intézményvezető

A határozat meghozatalához minősített többségű döntés szükséges.

3. Zirci Járás Önkormányzati Társulás, Társulási Tanácsa 2013. év II. félévi munkatervének megállapítása (előterjesztés)

Előadó: Ottó Péter, a Társulási Tanács Elnöke

A határozat meghozatalához egyszerű többségű döntés szükséges.

4.    Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (előterjesztés)

Előadó: Ottó Péter, a Társulási Tanács Elnöke

A határozat meghozatalához egyszerű többségű döntés szükséges.

5. Eplény Községi Önkormányzat Társulásból történő kilépésével kapcsolatos vagyonelszámolással összefüggő döntés meghozatala (előterjesztés)

          Előadó: Ottó Péter, a Társulási Tanács Elnöke

A határozat meghozatalához minősített többségű döntés szükséges.

6.  Tájékoztató a Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központnál történt elmúlt időszak eseményeiről (előterjesztés)

Előadó: Nagyné Fáró Katalin, Mb. Intézményvezető

7.     Vegyes ügyek

Előadó: Ottó Péter, a Társulási Tanács Elnöke

 

Kérem, hogy távolmaradását a Társulási Tanács Elnökének 2013. június 24-én 16:00 óráig bejelenteni szíveskedjenek.

A határozatképesség és a tárgyalandó napirendek fontossága miatt, kérem, hogy a Társulási Tanácsülésen megjelenni -esetleges akadályoztatása esetén a helyettesítésről gondoskodni- szíveskedjen.

 

Zirc,2013. június 18.

Köszönettel és üdvözlettel: Ottó Péter sk.Csatolt dokumentumok