2023. március 30., csütörtök
Térkép kereső
Hírek
Események
< >
Dokumentumok
Támogatóink

Informatikai Stratégia

Informatikai Stratégia 2004


Zirc Kistérség e-Közigazgatás-központú informatikai és információs társadalom stratégia tanulmánytervének munkaanyagát a Stratégiakutató Intézet készítette el. A kistérség e-közigazgatás-központú informatikai és információs társadalom stratégia tanulmányterve egy középtávú e-közigazgatás központú fejlesztési terv, amely kijelöli a kistérség e-közigazgatásának fő fejlesztési céljait, a prioritásokat, s a programalkotás során meghatározza a célokhoz elvezető utakat, a célok eléréshez szükséges végrehajtandó fejlesztési programokat.

A stratégiát az alábbi módszerekkel készítettük el:

  • kérdőíves felmérés a kistérség önkormányzatainak körében (a kérdőívet az 1. számú mellékletben mutatjuk be),
  • kutatási interjúk készítése az önkormányzati, gazdasági, intézményi, társadalmi szereplők körében, a kistérségben,
  • fókuszcsoport beszélgetések meghívott vendégekkel,
  • másodlagos információforrások, a KSH, APEH stb. adatbázisainak és szakirodalmak feldolgozása,
  • a kistérségben korábban végett kutatások eredményeit tartalmazó dokumentumok, szakirodalom feldolgozása.

A kérdőíveket feldolgoztuk, a válaszokat, az interjúkat, a megbeszélések jegyzőkönyveit, a szakirodalmakat elemeztük. Ezeken kívül tanulmányoztuk az információs kor jellemzőit, az új fogalmakat, az új kihívásokat. Feldolgoztuk a magyar és az EU információs társadalom és e-közigazgatás stratégiákat, a terveket és elvárásokat az e-közigazgatás fejlesztésében, az e-közigazgatással szemben támasztott követelményrendszert, az intelligens fejlesztéseket a régióban és mindezek alapján készítettük el a jelen dokumentumot.

 

A tanulmány letölthető itt: Informatikai stratégia