2023. február 3., péntek
Térkép kereső
Hírek
Események
< >
Dokumentumok
Támogatóink

Fontos munkaügyi rendeletek72/2003. (X. 29.) GKM rendelet
A Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról

2/2002. (II. 7.) SzCsM rendelet
Az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet
A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet
Az építési munkahelyeken  és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

16/2001. (III. 3.) FVM rendelet
A Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról

18/2001. (IV. 28.) EüM rendeletA munkavállalóknak a munka közbeni zajexpozíció okozta kockázatok elleni védelméről

32/2000. (XI. 16.) EüM rendelet
A vezeték nélküli távközlési építmény által kibocsátott elektromágneses sugárzás egészségügyi határértékeiről

47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet
Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról

65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet
A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről

50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet
A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről

25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet
Az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről

31/1994. (XI. 10.) IKMrendelet
Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról

8/1983. (VI. 29.) EüM-PM együttes rendelet
A megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról

8/1998. (III. 31.) MüM rendelet
A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet
Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmények általános egészségügyi követelményeiről

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet
Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet
A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

2/2002. (II. 7.) SzCsM rendelet
Az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

253/1997. (XII.20.) Korm.Rendelet
Az országos településrendezési és építési követelményekről