2021. január 24., vasárnap
Civil szervezet kereső
TEVÉKENYSÉG

TELEPÜLÉS

NÉV
Hírek
Események
< >
Dokumentumok
Támogatóink

Civil kódex

Zirci Civil Fórum


Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és az Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nem-zetközi Kapcsolatok Bizottsága a helyi civil szervezetek és az önkormányzat együttműködésé-nek lehetőségeiről, formájáról egyeztető megbeszélést kezdeményez a városban működő szer-vezetekkel, közösségekkel a kölcsönös párbeszéd és információáramlás, véleményegyeztetés kialakítása és folyamatossága érdekében. Közös városi érdekünk, hogy Zirc fejlődése érdekében minél eredményesebben használjuk mindazon önkormányzati és civil kezdeményezéseket, erő-forrásokat, amelyek eddig is kiemelkedő értékekkel gazdagították a város közéletét.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és az Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nem-zetközi Kapcsolatok Bizottsága a helyi civil szervezetek és az önkormányzat együttműködésé-nek lehetőségeiről, formájáról egyeztető megbeszélést kezdeményez a városban működő szer-vezetekkel, közösségekkel a kölcsönös párbeszéd és információáramlás, véleményegyeztetés kialakítása és folyamatossága érdekében. Közös városi érdekünk, hogy Zirc fejlődése érdekében minél eredményesebben használjuk mindazon önkormányzati és civil kezdeményezéseket, erő-forrásokat, amelyek eddig is kiemelkedő értékekkel gazdagították a város közéletét.

Tisztelettel meghívjuk Szervezetük vezetőjét, képviselőjét
az egyeztető megbeszélésre

2006. november 24-én, pénteken 18 órára az Ifjúsági Központba!


Megjelenésére, szervezetük véleményére, javaslataira és a város érdekében eddig is végzett aktív közösségi munkájukra feltétlenül számítunk.

Egyúttal kérjük, hogy a mellékelt adatlapot kitöltve szíveskedjék elhozni a találkozóra (vagy eljuttatni Encz Ilona ifjúsági és civil kapcsolatok referenséhez), hogy a városi civil adatbázis frissítésével is erő-sítsük az együttműködést, az információáramlást az Önkormányzat és Szervezetük között.

(Esetleges akadályoztatását Encz Ilona referensnek szíveskedjék jelezni. (414-256, 30/543-9430)


Zirc, 2006. november 16.


A kölcsönösen eredményes együttműködés reményében tisztelettel:

 


 Ottó Péter                     Dr. Varga Tibor  
polgármester                    ÜHKKNKB elnök


Az adatlap letöltése (pdf)


Ingyenes Acrobat Reader letöltése

A dokumentum megjelenítéséhez az ingyenes Adobe Acrobat Reader program letöltését ajánljuk.
vissza a lap tetejére     vissza     aktuális